Seaflex AB är nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet har genomförts mellan mars – nov och med avslutande certifieringsrevision i nov 2018. Konsulter som medverkat i projektet är Hans Bredberg och Angela Ekman-Nätt.

Läs mer på Seaflex hemsida

Läs mer om Esams tjänster kring ISO 9001