Esam ska tillsammans med Your Will AB och Gröndörren AB stödja Region Västerbottens hållbarhetsarbete och hållbarhetsintegrering. Uppdraget är är en del av  utvecklingsstrategin 2020+ för perioden 2020 – 2040.

Michael Jalmby och Angela Ekman-Nätt leder arbetet och kommer tillsammans med Maria Blechingberg, Stina Haglund och Carly Smith bistå med kompetens inom hållbar utveckling för offentlig sektor samt vägledning inom jämställdhet och mångfald. Alla involverade har en stark anknytning till Norrland.

Projektet består av tre huvudinriktningar vilka ämnar att; förstärka det hållbara ledarskapet, hållbarhetssäkra den regionala finansieringen och sammanhållningspolitiken samt stärka ett övergripande omställningsarbete.

Konkret innebär detta att vi kommer att stötta Region Västerbotten bl.a med

 • Kompetenshöjande insatser, utbildningar och seminarier utifrån behov, t.ex. om övergripande omställningsarbete och Agenda 2030.
 • Utbildningar och seminarier utifrån behov, t.ex. om cirkulär ekonomi och
 • Agenda 2030 för företag i länet.
 • Analysstöd och förändringsarbete koppla till hållbarhetsintegrering i projekt och företag
 • Utbildning och utvecklingsarbete om hållbarhetsintegrering i projekt och
 • företag, med utgångspunkt i Agenda 2030.
 • Stötta arbetet med att ta fram kunskaps- och stödmaterial, bl.a. med
 • utgångspunkt i den nya finansieringsagendan.
 • Övergripande omställningsarbete för ökad hållbarhet i utvalda organisationer i länet
 • Individuellt stöd och rådgivning till projektägare eller sökande av projektmedel
 • Stöd i arbete med Agenda 2030.
Region Västerbotten
Fotograf: Torbjörn Thomsen