Under sitt 30-jubileumsår öppnar Esam – Sveriges äldsta hållbarhetskonsultföretag kontor i Västsverige.
Den 27 augusti 2020 slogs portarna till vårt Göteborgskontor upp för att fortsätta arbetet i riktning för hållbarhet. I och med etableringen finns Esam nu i alla fyra väderstreck.

Från Rio och Al Gore till Agenda 2030.

Esam grundades 1990 i Umeå med missionen att förändra världen i riktning mot hållbarhet, detta är en målsättning som fortfarande leder vårt arbete tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

För Esam är Göteborgskontoret en viktig etablering då västra Sverige länge har varit och är en drivande region för hållbar utveckling. På plats kan vi bättre medverka och stödja arbetet i såväl offentliga organisationer som små och stora företag med höga hållbarhetsambitioner.

I Göteborg erbjuder Esam hela sin portfölj och erfarenhet.

Allt som behövs för att bygga och verka i hållbara organisationer. Målbilden för Esam Väst är lokalt erbjuda fler företag och organisationer Esam’s erfarenhet och kompetens för att skapa ett ännu mer hållbart Västsverige. På plats från dag ett finns därför konsulter med lång erfarenhet av processledning, utbildning inom hållbarhet, miljö- och kvalitetsledningssystem men även hållbarhetsinnovation, cirkulära affärsmodeller och hållbar mobilitet.

Ansvarig för etableringen i Göteborg är Angéla Ekman-Nätt. Angéla är seniorkonsult och tidigare VD på Esam, med 13 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på området hållbara och etiska verksamheter, kvalité inom privat och offentlig verksamhet. Angéla är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som ledare/ordförande och VD i flera organisationer.

Mail: Angela.ekman-natt@esam.se

Om Esam:

Esam är ett hållbarhetskonsultföretag bestående av 18 konsulter över hela landet. Esam har sedan tidigare kontor i Stockholm, Umeå och Malmö. Esam erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling och kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster inom ledarskap för hållbar utveckling, arbetsmiljö, cirkulär ekonomi, kommunikation, energieffektivisering, mångfald, hållbara drivmedel och transporter, antikorruption, hållbar stadsutveckling samt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vår affärsidé är att genom strategiskt ledarskap, kunskap, samt inspiration och processledning stödja hållbarhetsresan i företag, organisationer, kommuner och regioner. Tillsammans med våra kunder vill vi steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet!

www.esam.se