Nu har det blivit klart att Esam under sommar och hösten deltar i två nya spännande solcellsprojekt: ett för kvalitetssäkring av upphandlingar och ett för synergier mellan solel och akvaponik i stadsmiljö.

Material för effektivare processer vid inköp av solcellssystem – tillsammans med Aktea Energy
Energimyndigheten har gett Aktea Energy och Esam i uppdrag att ta fram ett material som ska hjälpa olika aktörer på marknaden att effektivisera och sätta en standard för inköp av solcellssystem. Projektet ska ta fram stöd åt såväl privatpersoner som större fastighetsägare och vi kommer även att ta fram underlag för anbudslämning. Projektresultat förväntas kring årsskiftet 2019-2020. Läs mer om projektet på Akteas hemsida.

Värm med spill, vattna med sol – tillsammans med Blick Arkitektur och Svensk Aquaponik
I detta projekt samverkar Esam med tre arkitekter och en biolog för att undersöka hur framtidens tak kan gestaltas. Hur kan akvaponik (kombinerad fisk- och växtodling) i stadsmiljö dra nytta av t.ex. spillvärme och solceller och samtidigt leverera samhällsvärden? Projektet finansieras av ArkDes Think Tank.

Vill du veta mer om något av projekten? Hör då av dig till Esams solcellskonsult Michiel van Noord.