Ny rapport från en grupp forskare inom hälsa, miljö och jordbruk visar att vi människor måste ändra vår kost radikalt för att lösa problem som övervikt, undernäring och miljöpåverkan.

I de nya råden vill forskarna att vi globalt ska rekommenderas att äta 0-200 gram rött kött i veckan. I Sverige äter vi i genomsnitt 700 gram i veckan och det Livsmedelsverkets rekommendation ligger på 500 gram i veckan.
Andra rekommendationer som forskarna ger i rapporten är en omstrukturering av stödet till jordbruket, effektivare vattenanvändning, en kraftig minskning av matsvinnet och en bättre förvaltning av hav och land när jordbruket kan tvingas expandera i takt med befolkningsökningen.

Läs mer