Politikerna i Härnösands kommun arbetade intensivt med sin bild av en framtida hållbar kommun. Under två dagar vässades de tidigare lagda strategierna för (klicka på bilden för att se mer av texten) kommunens utveckling med arbete kring en gemensam och sammanhållande vision. Även kopplingen till kulturplanen och arbetet med en ny översiktsplan fanns med på agendan. 

Arbetet startade med en kunskapshöjande eftermiddag med inspel från kommunens tjänstemän, med erfarenheter från Älvkarleby och från ESAM. Stor vikt lades vid de globala målen i Agenda 2030 och vid det strategiska ställningstagandet att ”Hållbarhet ska genomsyra allt” från kommunens redan antagna strategidokument.

Dag två genomfördes en work-shop under vår ledning där alla tillsammans målade upp en önskad bild av kommunens framtid. Många goda tankar kunde uttryckas i de intensiva och energirika samtal som  präglade dagen. Framtidsbilder skrevs ner och filmades.

Nu går arbetet vidare med att sy ihop resultatet till en samlad och läcker framtidsbild som vägledning för kommunala planer och beslut. Många goda samtal i medborgardialoger och i vardagens småprat kommer att prägla det fortsatta arbetet.