Ge er julgåva tillsammans med Esam!

Julen står inför dörren och många företag väljer att stödja hjälporganisationer istället för att köpa julklappar. Nu vill vi på Esam inbjuda dig att vara med och skänka en julgåva till ett projekt i Etiopien som heter “The Merewa Monastery Social Development Initiative”. Vi hoppas att du vill vara med!
 

Varför bjuder Esam in alla sina kunder och samarbetspartner att stödja detta projekt?

Esam driver tillsammans med vår samarbetspartner Sustainable Sweden Association ett projekt i Etiopien som går ut på att stödja 14 Etiopiska kommuner med hållbarhetskompetens. Uppbyggnaden av projektet har pågått i flera år och under 2019 fick vi beviljat stöd från SIDA. I en av kommunerna, Jimma finns ett fantastisk projekt som heter Merewa, men som tyvärr inte kan få finansiering via SIDA på grund av att deras behov främst handlar om att utveckla fysisk infrastruktur. Vi på Esam har besökt Merewa och ser den potential som finns där och vill därför hjälpa dem på alla sätt vi kan.
 

Kort om Merewa och dess vattenutmaning?

Merewa omfattar ett område på ca 18 hektar och fokuserar på lokal matproduktion och en hållbar användning av naturresurserna. Ca 420 familjer som bor i anslutning är helt beroende av Merewa för tillgång på mat och rent vatten. Projektet “The Merewa Monastery Social Development Initiative” är ett gott exempel i Etiopiens arbete hållbara utveckling och hanterar frågorna kring livsmedel- och vattensäkerhet för att bekämpa fattigdom och öka självförsörjande. Den största utmaningen som man möter idag är vattenfrågan, där de bara har tillgång till regn- och ytvatten. Eftersom Etiopien har långa perioder med torka är tillång till vatten begränsad under stora delar av året samt att vattenkvaliteten ofta är dålig. Det gör att produktionen av livsmedel begränsas och att många bybor måste gå långa sträckor för att få tag i vatten. Eftersom det nästan alltid är kvinnor och barn som ansvarar för att hämta vatten påverkar det även möjligheter för barn att gå i skolan och kvinnor att kunna ta ett arbete. För att lösa tillgången till vatten året runt behöver Merewa få tillgång grundvatten. 
 

Hur kan du hjälpa dem och hur går det till?

Merewa har tagit fram en plan för tillgången till grundvatten, men saknar pengar för att konstruera och gräva brunnar samt för teknisk expertis. Nu vill vi på Esam hjälpa dem på alla sätt vi kan och därför bjuder vi in dig att vara med. Om du är intresserad går det till på följande sätt:
  • Steg 1: Klicka på denna länk och ange vilket bidra du vill ge: https://www.cognitoforms.com/EcoL/JulgåvaMerewaWaterProject 
  • Steg 2: Vår samarbetspartner Sustainable Sweden Association skickar er ett certifikat som bevis på fin gåva samt faktura på det belopp ni vill skänka. Certifikatet kan ni använda och visa upp till era kunder och samarbetspartner och tala om hur er julgåva komemr till användning.
  • Steg 3: På Sustainable Sweden hemsida visas vilka företag som är med och bidrar och där kan du läsa mer om julkampanjen.
 
Kan vi veta att vårt bidrag går till rätt saker?
Esam kommer i april år 2020 att besöka Merewa och då göra en uppföljning av projektet. Vi kommer att skicka en rapport till alla som bidragit så att ni kan se hur medlen använts. Under hösten 2020 kommer Sustainable Sweden Association även att anordna en studieresa där alla som bidragit erbjuds att följa med till självkostnadspris. Under resan kommer vi bland annat besöka Merewa-klostret och ta del av deras projekt.
 
Info
Mer info om Merewa projektet finns här
 
Frågor
Om du har frågor eller funderingar så kontakta gärna:
– Mikael Brändström på Esam (mikael.brandstrom@esam.se eller 070-6628938) 
– Torbjörn Lahti på Sustainable Sweden Association (torbjorn@sustainablesweden.org eller 070-3366963)