Pressmeddelande

Från årsstämma, David Sandén ny VD i Esam AB    

Esam är ett av Sveriges äldsta konsultföretag inom hållbar utveckling, verksamt sedan 1990, som erbjuder tjänster inom både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Esam har idag 19 konsulter med kontor i Umeå och Stockholm samt fysisk representation hela vägen från norr ner till Malmö. Under det senaste året har strukturen i bolaget gjorts om till ett kooperativt ägande, vilket innebär att konsulterna tillsammans äger Esam genom en ekonomisk förening.

Ägarna i Esam har idag den 18 mars hållit årsstämma. Det operativa ledarskapet i form av VD kommer från stämman att övergå till David Sandén. David har varit konsult i Esam sedan 2006 och ingår i styrelsen sedan 2018.
– ”Jag tackar för förtroendet från Esams delägare och ser fram emot att driva Esam AB vidare. Möjlighet att tillsammans med kollegor och kunder arbeta för en mer hållbar värld är både stimulerande och av yttersta betydelse. Här har Esam en viktig roll att spela med sin stora bredd och spetskompetens”, säger David.

Mikael Brändström kommer efter tre år som verkställande direktör på Esam AB att lämna VD-posten och istället fokusera på ett internationellt projekt i Etiopien som Esam varit med att starta igång. Projektet handlar om att hjälpa 14 etiopiska kommuner att bygga utveckla arbetet med hållbar utveckling.
-” Jag är glad och stolt över att ha fått leda Esam under de senaste åren. Vår resa mot ett kooperativt bolag där alla som arbetar i Esam också är med och styr bolaget har varit spännande och lärorikt. Det känns både bra och lämpligt att lämna över VD uppdraget nu och låta andra bära det nya Esam vidare. Jag är också glad att kunna vara kvar som verksam seniorkonsult och samtidigt få möjlighet att fokusera mer på Esams internationella arbete”, säger Mikael.

I en värld som letar efter hållbara lösningar blir Esams roll allt viktigare. I den resan har Esam har satt en tydlig målbild mot år 2027 där det ingår att växa med fokus på Stockholmsområdet.
– ”Vi vet att det är väldigt uppskattat av våra kunder att vi finns representerade där dom verkar. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att stärka vårt varumärke nationellt. Som hela Sveriges hållbarhetskonsulter kommer vi på så sätt ännu närmare våra kunder och samarbetspartners”, säger David.

Den nya ledningsgruppen kommer att bestå av David Sandén som ny VD, David Thomas som vice VD och Jessica Dymén som kommunikationsansvarig.

Mer information lämnas av:

David Sandén, VD Esam
david.sanden@esam.se
070-3904092