Under 2017 har Esam tillsammans med konsultbolaget Inno Group gjort en förstudie till ett verktyg som företagare, oavsett bransch, skall kunna använda för att ta fram cirkulära affärsmodeller och göra tillhörande investeringsbedömningar. Flera företag från olika branscher har varit delaktiga och gett input till studien. Förstudien har resulterat i en värdering av befintliga verktyg för cirkulär affärsutveckling och ett förslag på ett nytt verktyg som ska uppfylla det svenska näringslivets behov bättre. Cradlenet är projektägare till förstudien som kommer att vara klar under hösten.

Den 25 oktober presenteras studiens resultat av Michiel van Nord från Esam och Carl Arvid Dahlöf från Inno Group. Presentationen är kostnadsfri men vid frånvaro utan avanmälan debiteras 200 SEK. Anmälan skickas till osa@cradlenet.se. Information om tid och plats kommer inom kort.