Esam har i samarbete med North Sweden Cleantech och Umeå kommuns näringslivskontor startat nätverket CEBANS (Circular Economy Business Accelerator North Sweden) som verkar för långsiktig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för affärsrådgivare. För att företag som önskar framtidssäkra sin affär genom cirkulär affärsmodell. CEBANS (Circular Economy Business Accelerator North Sweden) är ett nätverk inom Esam.

Företagsanpassad vägledning

Vi lyssnar och använder vår erfarenhet för att förstå potentialen hos varje företag, för att sedan stödja företaget i den riktning som bäst passar dess förutsättningar. Metoden är en hjälpande hand snarare än en handbok. Företagen får rådgivning från affärsrådgivarna, i samverkan med Esam och eventuellt andra experter som kan bidrar till att företaget kan ändra sin nuvarande linjära affärsmodell till cirkulär affärsmodell.

Läs mer här