Esam har tillsammans med partners Anthesis Enveco AB, Ecoplan in Medio AB och Prodigma AB samt Aktea AB blivit anlitade som ramavtalsleverantörer för att stödja energi- och VA-bolag, framåt i deras hållbarhetsambitioner. 
Avtalen sträcker sig till och med 2024 och vi ser fram ett att få fortsätta att hjälpa Sinfras medlemmar i deras arbete för en ökad hållbarhetsprestanda inom kompetensområdena Management och Miljöteknik!

Sinfra – Svensk Inköpscentral för Infrastruktur – är en ekonomisk förening och en nationell inköpscentral som ägs av sina närmare 400 medlemmar, aktörer inom försörjningssektorn i hela Sverige. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn.