Esam har fått i uppdrag att stötta Region Västernorrlands upplevelseföretag att ställa om till nya målgrupper och marknader. Syftet är att turistföretagen ska komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

Destination Sundsvall, med Ånge och Timrå kommun, har aktörer inom mötesindustrin som har drabbas hårt av pandemin och dess effekter. I och med detta projekt kan de tillsammans med upplevelseaktörer i övriga destinationen och Höga Kusten ställa om.

Esam skall i detta uppdrag ta fram en handlingsplan samt förslag på utvecklingsinsatser. Våra konsulter Michael Jalmby, Christina Pihl och Angela Ekman-Nätt arbetar i uppdraget tillsammans med samarbetspartner.