Vi vill växa och bli fler konsulter i Stockholm.
Just nu söker vi konsulter med tre olika profiler/inriktningar: