Vi har ett demokratiskt sätt att styra företaget, vi har en valprocess där man väljer ledning och intern styrelse som sedan sitter på ett förordnande under en period.

Esams styrelse består av: Susanne Eriksson, styrelseordförande
Mikael Brändström, VD
Gunnar Brundin, ledamot