Styrning

Vi har ett demokratiskt sätt att styra företaget, vi har en valprocess där man väljer ledning och intern styrelse som sedan sitter på ett förordnande under en period.

Esams ledning består av:

VD: Mikael Brändström
Kommunikationsansvarig: Jessica Dymén
Vice VD: David Thomas