Michiel van Noord

Konsult inom hållbar utveckling - förnybar energi och produktutveckling

Epost: michiel.vannoord(at)esam.se
Tfn: 070-871 78 28

Gå in till Michiel van Noords LinkedInprofil Gå till Michiel van Noords LinkedIn profil

Michiel van Noord miljökonsult

Michiel har stor kunskap och engagemang inom hållbar utveckling. Han är utbildad civilingenjör med specialisering på "teknik inom hållbar utveckling" och har på ideellt plan varit engagerad i sociala hållbarhetsfrågor. Under hans sju år i Sverige har han fördjupat sig i hållbar utveckling i den bebyggda miljön, gärna med cirkulär ekonomi som utgångspunkt. Michiel är uppskattad som föreläsare, kursledare och moderator på workshops.

Stort fokus i hans arbete har legat på solenergi och solcellstillämpningar, från utredningar och utbildningar till projektering och projektledning. Michiel arbetar med både ekosystemtjänster och solenergi i planering och stadsutveckling. Han har drivit utvecklingen av SOL-metoden för solenergioptimering i planarbete och driver den svenska introduktion och utveckling av det Nederländska konceptet Hållbara Förtjänster, en metod för intressentdriven utveckling och finansiering.