Konsult inom hållbar utveckling 

med fokus på tillämpning av solenergi och cirkulär ekonomi

Läs mer om Michiel van Noord