För att åstadkomma förändring använder vi verktyg, metoder och systemstöd som vi gärna delar med oss av

Verktyg och metoder

 • ISO26000
 • ISO14001
 • ISO9001
 • OHSAS 18001
 • GRI4-rapportering
 • Back-casting – en metod för att sätta långsiktiga strategier
 • Lean
 • Balanserat styrkort (Balance Scorecard) – följa upp hållbarhetsstrategier på ett effektivt sätt
 • Kommunikationsverktyg
 • 3 LED
 • MyNeeds
 • World Favor
 • Incito
 • Mångfaldscertifiering enligt Global Diversity Certification Foundation (GDCF)