Kontakt
  marianne.strindin(at)esam.se
  070-456 27 56

Vad är dina drivkrafter?

Drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för organisationer att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Det kan vara att omsätta strategier, värdegrund och mål i praktisk handling eller att utmana ledare att förändra och utveckla.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Internt förändringsarbete med hög grad av kundfokus, för att skapa hållbar utveckling och därmed bygga ett starkt varumärke.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildad beteendevetare med fokus på förändringsarbete 
  • Organisationsutveckling och lärande organisationer
  • Ledarskap för hållbar utveckling 
  • Strategier, mål och mått 
  • Värdegrund 
  • Uppförandekod (code of conduct)

Vad har du för bakgrund?

Har erfarenhet av förändringsarbete i både näringsliv och statlig verksamhet sedan 1997.  Uppdragen har präglats av projekt som inneburit att införa strategier i det operativa arbetet och att skapa engagemang internt. En av de största utmaningarna för många organisationer är att integrerar hållbarhetsarbetet i den interna strukturen och kulturen.

Vad är typiskt för Esam?

Fantastiska kollegor och hetlevrade diskussioner.