Kontakt
  jessica.dymen(at)esam.se
  070-3060028

Vilka är dina drivkrafter?

Med mitt intresse för kommunikation som verktyg för dialog och engagemang vill jag hjälpa organisationer att ta klivet mot en mer hållbar verksamhet/ affär . Jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart samhälle en av nycklarna är sektorsöverskridande samarbete. Jag vill bidra till att fler organisationer får nytta av att arbeta med samhällsutmaningar genom win-winsamarbeten med lokalsamhället.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Hållbarhets- och miljökommunikation, strategi, hållbar verksamhetsutveckling och social hållbarhet.

Vilka är dina specialistområden?

  • Utbildad statsvetare med fokus på samhällsengagemang 
  • Hållbarhetskommunikation och sociala medier
  • Social hållbarhet och socialt företagande 
  • Opinionsbildning 
  • Omvärldsbevakning och intressentdialog
  • Internrevisioner inom miljö och kvalitet

Vad har du för bakgrund?

Jag har erfarenhet av att jobba inom både näringslivet på företag som IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (utbildningsföretag inom ledarskapsutbildningar till näringslivet) Trygg-Hansa och ideella organisationer som UNICEF och Brottsofferjouren.
Tack vare det har jag byggt upp en förståelse och analytisk förmåga att både se affärs-/vinstmöjligheter och samhällsbehov vilket kommer till sin rätt i de uppdrag jag utfört.

Vad är typiskt för Esam?

Att alla är hållbarhetsnördar och vill jobba med hållbarhet på riktigt.
Prestigelös organisation som vilar på ideologisk grund!