Kontakt
  emelie.arkad(at)esam.se
  070-535 95 66

Vilka är dina drivkrafter?

Min drivkraft är att sprida kunskap och engagemang om hållbarhetsfrågor och att lyfta hållbarhet ur ett helhetsperspektiv – miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt. Alla kan bidra till hållbarhet utifrån de egna förutsättningarna och tillsammans får vi då en positiv utveckling i samhället, jag vill därför hjälpa företag/organisationer att hitta sina unika drivkrafter och sitt handlingsutrymme där hållbarhetsfrågorna även ger dem värden tillbaka.

Kan du sammanfatta dina fokusområden?

Mitt fokus är främst miljö- och arbetsmiljöfrågor. Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledning (projektledning, rådgivning och intern revisor), rådgivning för hållbar verksamhetsutveckling och utbildningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Vilka är dina specialistkompetenser?

  • Utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör 
  • Systematiskt miljö-, arbetsmiljö och kvalitetsarbete
  • Rådgivning för hållbar verksamhetsutveckling 
  • Rådgivning utifrån miljö- och arbetsmiljölagstiftning 
  • Diplomerad handledare i BAM – Bättre arbetsmiljö, genom Prevent 

Vad har du för bakgrund?

Har så länge jag kan minnas haft en förkärlek till naturen och har ett stort intresse för träning och hälsa. Har läst en kandidat- och en magisterexamen i Miljö- och hälsoskydd – med övertygelsen att jag ville bli konsult. Efter två examensarbeten (på Esam) om ledningssystem för hållbarhet/social ansvar började jag sedan på Esam hösten 2014. Genom utbildningen och andra erfarenheter har jag med mig kunskap om lagstiftning och myndighetsrollen, viktig metodik och ser standardiserat ledningssystemarbete som är ett värdeskapande verktyg för att nå sina ambitioner inom hållbarhetsarbetet. 

Vad är typiskt för Esam?

Tydliga gemensamma drivkrafter, värderingar och ett stort mått lösningsfokus!