Den 13 Mars lanserar den grön-liberala tankesmedjan Fores sin verksamhet i norr i samarbete med Esam. Samarbetet kommer att omfatta fyra seminarium under detta kalenderår, varav ett lite större och tre lite mindre event. Först ut på schemat står lanseringen som bl.a. kommer behandla populism och klimatutsläpp.

Fores arbetar med forskning och att ta fram underlag inom områden som inkluderar det digitala samhället, ekonomiska reformer, klimat och miljö samt migration och integration i syfte att föra samhällsdebatten framåt. För att öka det regionala deltagandet har Fores valt att decentralisera delar av sin verksamhet och Umeå kommer utgöra deras norra nod, Fores Nord.

Då tre av de ämnesområden Fores arbetar med sammanfaller med de vi aktivt arbetar med här på Esam ser vi att samarbetet med Fores har goda förutsättningar att öka dialogen inom ämnen som ligger i linje med vår värdegrund. Vi vill betona att Esam är politiskt obunden och har som utgångspunkt att bjuda in och samarbeta med samhällets alla aktörer, så länge de egna värderingarna inte kompromissas.   Vidare ser vi fram emot att främja hållbarhetsdialogen tillsammans med Fores!

Läs mer om programmet i inbjuda: https://fores.se/invigning-av-fores-nord/