Cirka 90 deltagare samlades igår i ett ljust White Room på Sliperiet för att delta i invigningen av Fores Nord. Invigningen inleddes med att Fores VD Mattias Goldmann och ordförande Lars Weinehall berättade om visionen med Fores Nord, att öka samhällsdialogen med norra Sverige, och fortsatte sedan med sex kortare kunskapsseminarier där deltagarna bjöds in till diskussion. Mellan vartannat seminarium diskuterades det livligt i små grupper, innan deltagarna fick chansen att framföra sina idéer, önskemål och synpunkter för Fores fortsatta aktiviteter i norr.

 Att föra en öppen dialog är mycket viktigt uttryckte sig Tove Mellgren, samordnare för Fores, vilket många deltagare höll med om, Jag vill att Fores som mötesplats ska hjälpa oss att tänka nya tankar, finna nya lösningar och föreslå nya beslut om vad som inte fungerar längre och bör upphöra” säger en.

Många deltagare framförde också sin uppskattning för formatet av lanseringen med flertalet sju-minuters seminarium:

 Det var ett rappt och bra schema, berättar en deltagare och får medhåll av en annan: [Ja, det vartillräckligt långt för att få med det viktigaste.

 Invigningen avslutades med att talarna tillsammans knöt ett grönt band som en symbol för decentraliseringen; att man stärker bandet mellan olika delar av Sverige. Moderator var Angéla Ekman-Nätt.

 På bilden syns: Heléna Lindahl, Lars Weinehall, Mattias Goldmann och Agneta Marell.