• Tillsammans i riktning mot hållbarhet

  • Det underbara med hållbar utveckling

    ...är att det finns så många sätt att skapa lönsamhet

Konsulter för hållbar utveckling

Esam erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling och kombinerar helhetsperspektivet med specialisttjänster. Tillsammans, steg för steg, vill vi förändra världen i riktning mot hållbarhet. Det är en nätt, liten uppgift vi har tagit på oss men vi tror det är möjligt - tillsammans med kunder och samarbetspartners samt gärna sektorsöverskridande!

Vi erbjuder
Ekokommun­konceptet
Hållbar energi och hållbart byggande
Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Hållbarhets­kommunikation
Mångfald
Hållbart arbetsliv
CSR
Cirkulär ekonomi
Agenda 2030

 

 

Esam i siffror
0000000

Konsulter

0000000

Orter

0000000

År

0000000

kg CO2e (klimatkompenserad)

Aktuellt
Låt oss presentera: Esam- The Movie

Denna film handlar om den framtid som vi tillsammans med våra kunder tror på. Vad tror du på?   [video… Läs mer...

Anders Wijkman: Come on! Kommer vi att klara klimatomställningen?

Vi på Esam hälsar dig varmt välkommen till en eftermiddag där klimatomställningen står i fokus. Anders Wijkman föreläser utifrån sinbok:… Läs mer...

SEEING IS BELIEVING – STUDIEBESÖK PÅ IKEA!

Vill du utveckla dina affärer genom att tänka cirkulär ekonomi i Umeå – anmäl dig till det andra studiebesöket som… Läs mer...

Våra konsulter
Angéla Ekman-Nätt
Angéla Ekman-Nätt

Konsult hållbar utveckling

med fokus på hållbar affärsutveckling (CSR), tvärsektoriell samverkan och strategiska nätverk

Läs mer om Angéla Ekman-Nätt

Björn Malmhagen
Björn Malmhagen

Konsult inom verksamhetsutveckling

med fokus på design och utveckling av ledningssystem 

Läs mer om Björn Malmhagen

David Sandén
David Sandén

Utbildare och konsult inom hållbar utveckling

med fokus på utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö – bostad och hälsa, miljö och hållbarhet kopplat till kemikaliehantering. Certifieringar inom miljö, arbetsmiljö samt kvalité.

Läs mer om David Sandén

David Thomas
David Thomas

Vice VD, utbildare och konsult inom arbetsmiljö

med fokus på arbetsmiljöutbildningar

Läs mer om David Thomas

Gunnar Brundin
Gunnar Brundin

Rådgivare, utbildare och processledare inom hållbar utveckling 

Med fokus på ledningssystem samt process- och organisationsutveckling i riktning mot ökad hållbarhet

Läs mer om Gunnar Brundin

Hans Bredberg
Hans Bredberg

Konsult hållbar utveckling

Med fokus på att utveckla behovsanpassade lednings­system

Läs mer om Hans Bredberg

Jessica Dymen
Jessica Dymén

Kommunikationsansvarig och konsult inom hållbar utveckling

med fokus på hållbarhets- och miljökommunikation, strategi, hållbar verksamhetsutveckling och social hållbarhet.

Läs mer om Jessica Dymén

Laura Vidje
Laura Vidje

Konsult inom hållbar utveckling

med fokus på att främja hållbar och hälsosam byggnation, cirkulär ekonomi och innovativa affärsmodeller.

Läs mer om Laura Vidje

Maria Blechingberg
Maria Blechingberg

Konsult inom hållbar utveckling

med fokus på strategi, hållbart företagande och hållbara leverantörsled

Läs mer om Maria Blechingberg

Michiel van Noord
Michiel van Noord

Konsult inom hållbar utveckling 

med fokus på tillämpning av solenergi och cirkulär ekonomi

Läs mer om Michiel van Noord

Mikael Brändström
Mikael Brändström

VD och seniorkonsult inom verksamhetsutveckling

med fokus på utveckling av ledningssystem för hållbar utveckling med fokus på mål, ständiga förbättringar och standardiserade arbetssätt. 

Läs mer om Mikael Brändström

Sara Ekenstedt
Sara Ekenstedt

Konsult inom hållbar utveckling

med fokus på social och ekologisk hållbarhet

Läs mer om Sara Ekenstedt

Torbjörn Lahti
Torbjörn Lahti

Rådgivare, utbildare, föreläsare, processdesigner och författare inom hållbar utveckling

Med fokus på omställningsprocesser i hållbar utveckling, systemsyn, cirkulär ekonomi samt grundläggande mänskliga behov.

Läs mer om Torbjörn Lahti

Åsa Ögren
Åsa Ögren

Rådgivare, föreläsare och konsult inom hållbar utveckling

med fokus på styrelsearbete och genomförandeprocesser där samspelet mellan styrning och ledning är vitalt.

Läs mer om Åsa Ögren